برگزاری نشست کارشناسان کمیسیون مشترک برجام

کمیسیون مشترک برجام

مطلب جدید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
Good

نشست کارشناسان کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت ایران و اعضای ۴+۱ در وزارت خارجه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نشست کارشناسان کمیسیون مشترک برجام صبح امروز با حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران و اعضای ۴+۱ در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه آغاز شد.
دو هفته پیش نیز اولین نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از خروج امریکا از این توافق بین المللی با حضور معاون وزیر خارجه ایران و معاونان وزیران امور خارجه گروه ۴+۱ برگزار شد.
در نشست امروز غیر از ایران از طرف های مقابل حدود ۲۵ کارشناس حضور دارند که در پشت درب های بسته وارد موضوعات شدند.
گفته می شود در صورت موفقیت آمیز بودن نشست امروز نشست بعدی یک یا دو هفته دیگر در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود.

برگزاری نشست کارشناسان کمیسیون مشترک برجام


شما می توانید از HTML دستورات و تگ ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>