حقایقی در مورد داعشی‌های دهه ۶۰ ایران که امروز عزیز کرده رسانه های خارجی شده‌ اند


شما می توانید از HTML دستورات و تگ ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>