دست پیوند بی بی سی و آمد نیوز در نا آرامی های ایران

فتنه 96

کیفیت
منبع : رصد تی وی
Good

اگر چه همواره مدیران بی بی سی و آمد نیوز سعی در نشان دادن اختلاف خود با یکدیگر داشته اند اما ارتباط مجریان بی بی سی با مدیران کانال آمد نیوز در کنار تبلیغ آن از نکات سوال برانگیزی است که همراهی این دو رسانه را با یکدیگر را بیش از پبش آشکار می کند.

downlod-3-1-300x220-1-300x220-1-300x220-1-300x220


شما می توانید از HTML دستورات و تگ ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>