روضه خوانی استاد علی اکبر رائفی پور در عاشورا سال ۱۳۹۶

استاد علی اکبر رائفی پور

کیفیت
از ساخته های موسسه مصاف
Good

روضه خوانی استاد علی اکبر رائفی پور

 

yamahditv.com

 

 


شما می توانید از HTML دستورات و تگ ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>