لحظه شلیک موشک های سامانه پدافندی S300 ایران

موشک های سامانه پدافندی S300

کیفیت فیلم
افتخار ایرانی
Good

لحظه شلیک موشک های سامانه پدافندی S300 ایران

.

yamahditv.com


شما می توانید از HTML دستورات و تگ ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>