کنایه جالب روحانی به ترامپ در مورد دیوارکشی!

حسن روحانی ریاست جمهوری ایران

کیفیت فیلم
کنایه روحانی به ترامپ
good

کنایه روحانی به ترامپ در مورد اقدام دیوار کشی وی در مرز آمریکا و مکزیک.

 

.

yamahditv.com


شما می توانید از HTML دستورات و تگ ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>