کنایه «مهران مدیری» به طرح احیای دریاچه ارومیه توسط دولت!

«مهران مدیری»

کیفیت فیلم
منبع : فارس
good

فارس/ کنایه مهران مدیری به طرح احیای دریاچه ارومیه توسط دولت.

.

yamahditv.com


شما می توانید از HTML دستورات و تگ ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>